Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani najnowszymi informacjami, proszę podać swój adres e-mail:

POL-MOT General Brokers

POL-MOT General Brokers Sp. z o.o. licencjonowaną działalność brokerską rozpoczęło w 2000r. w oparciu o zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 884/00. Spółka jest częścią grupy kapitałowej POL-MOT Holding.

 

Spółka obsługuje aktualnie 90 podmiotów gospodarczych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, transportowych, odpowiedzialności cywilnej, budowlano montażowych, finansowych, życia i zdrowia pracowników.

Bezpieczeństwo Klientów gwarantuje polisa ubezpieczenia zawodowego, która dla firmy wystawia austriackie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji INTER RISK.

W historii Spółki nigdy nie pojawiły się jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieprawidłowego wykonywania czynności brokerskich.

 

Spółka POL-MOT General Brokers jest członkiem-założycielem powstałej w 2002 roku Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

 

Więcej informacji na stronie http://www.generalbrokers.pl

Serdecznie zapraszamy!

  • POL-MOT Auto
  • Viamot
  • Ursus
  • BioEnergia invest
  • InvestMOT
  • POL-MOT Rail
  • General Brokers
  • Hotel Lovran
  • NCP Natural Chemical Products